Popis software

 

Správca aeroklubu je multi-používateľský informačný databázový systém a bol vyvinutý pre operačný systém Microsoft Windows XP a vyšší. Eviduje všetky známe a najpoužívanejšie údaje aeroklubu a databáza poskytuje plnú funkčnosť vo všetkých verziách. Informačný systém je vyvinutý vo verziách DEMO (testovacia licencia), REGI (ročná licencia) a FULL (neobmedzená licencia na používanie programu).

Cenník programu je dostupný na stránkach projektu

http://www.spravca-aeroklubu.sk/cena.

Systémom zhromažďované údaje sú rozdelené na moduly, tzv. Správy. Systém eviduje dáta v Správe členov, Správe lietadiel, Správe kont, Správe letov a Správe PHM. Okrem údajov v Správach program eviduje pomocné údaje v Číselníkoch. Program spracováva štatistické hlásenie aeroklubu v zmysle predpisov SNA. Program nepodporuje tlač na tlačiareň, program tlačí do súboru formátu HTML, ktorý je validný podľa platných štandardov W3C a umožňuje priamu implementáciu výstupov zo systému do prostredia siete Internet.

Správa členov: Eviduje údaje o členovi, údaje o jeho odbornosti a platnosti jeho oprávnení, príslušnosti k jednotlivým leteckým odborom, údaje o konte člena v aeroklube až do úrovne jednotlivých obratov, údaje o vykonaných letoch, tieto triedi podľa typu letu na bezmotorové a motorové, údaje o členstve v aeroklube, filtráciou spracováva súhrny a tieto exportuje do externého súboru formátu HTML. Obsahuje funkcie zasielania e-mailov pomocou externého e-mailového klienta, ktorého máte definovaného v operačnom systéme.

Správa lietadiel: Eviduje údaje o lietadle podľa štandardných leteckých predpisov, eviduje spôsobilosť lietadla, prehliadky a spotrebu pri motorových lietadlách, filtráciou spracováva súhrny a tieto exportuje do externého súboru formátu HTML.

Správa kont: Eviduje všetky obraty s kontom člena vykonané buď priamym zápisom skrze Správu kont alebo zápisom cez Správu letov, filtráciou spracováva súhrny a tieto exportuje do externého súboru formátu HTML.

Správa letov: Eviduje všetky bezmotorové aj motorové lety zapísané do databázy, ďalej prehľad platieb, trvanie letov v hodinách a detaily trvania letu a náletu km pri konkrétnom bezmotorovom lietadle, filtráciou spracováva súhrny a tieto exportuje do externého súboru formátu HTML. Zápisom alebo vymazaním záznamu v tomto module priamo ovplyvňuje údaje člena, lietadla, obraty na konte (pokiaľ sa vykonáva platba z konta), zápisníky člena a dáta o lete.

Správa PHM: Eviduje všetky pohyby PHM v rámci aeroklubu v tzv. hlavnej nádrži, čo je virtuálna cisterna konkrétneho paliva, ktoré sa do aeroklubu privezie na dotankovanie, z tohto paliva potom umožňuje tankovania do lietadiel, údaje o tankovaní do lietadiel porovnáva s údajmi o lete jednotlivého lietadla a pomerom náletu hodín a čerpaného paliva spracováva približnú spotrebu lietadla. Modul nepodporuje meranie aktuálneho stavu nádrží lietadla, preto nespracováva presnú štatistiku tankovania. Filtráciou spracováva súhrny a tieto exportuje do externého súboru formátu HTML.

Systém poskytuje možnosti automatického zálohovania databázy a od vyšších verzií aj platenú alebo bezplatnú službu zálohovania dát na server správcu.

Systém poskytuje informáciu o stave databázy.

Databáza systému je chránená heslom a je tvorená tabuľkami, ktoré obsahujú dáta používateľa.


Ďalšie služby dodávané k systému

K systému je k dispozícii platená technická podpora, jej cena je uvedená v cenníku k programu na stránke projektu. Systém umožňuje pomocou ponukového menu prístup na stránky projektu a na rôzne iné stránky, ktoré ste si sami zadefinovali, taktiež aj na ON-LINE manuál k programu, pokiaľ je program nainštalovaný na počítači s prístupom k sieti Internet. Bližšie informácie vám poskytne technická podpora.