Novinky

Systém bol nakonfigurovaný a spustený v Aeroklube Prievidza, ktorý ho používa na správu svojich činností od roku 2012. Referencie na informačný systém môže podať Ing. Ľuboš Jánošík, VLP Prievidza.