Pracovné prostredie

V tejto časti si môžete prezrieť exporty programu do súboru HTML z testovacej databázy. Ak si chcete vyskúšať funkcie programu použite menu Nastavenia programu a zvoľte zobraziť testovacie tlačidlá pre sprístupnenie tejto funkcie v Správe kont a letov. Program po vašom zadaní naplní databázu fiktívnymi dátami. Exporty sú záznamy testovacej databázy za rok 2011. Tieto exporty sú vytvárané jednotlivými modulmi, sú tak ľahko prenosné do prostredia Internetu a sú W3C validné.

Takto vyzerajú exporty v prostredí Internetu:

° Kniha všetkých letov
° Hlavná bezmotorová kniha
° Hlavná motorová kniha
° Zápisník člena
° Kontrola termínov
° Dáta pokladne
Ďalšie exporty z modulov sú analogické.

Náhľady pracovného prostredia programu

Prihlásenie
obrázok programu
Pracovná plocha
obrázok programu
Informácia o databáze
obrázok programu
Správa členov
obrázok programu
Prehľad kvalifikácií pilota
obrázok programu
Prehľad predošlých členstiev
obrázok programu
Detail kvalifikácie pilota
obrázok programu
Detail člena
obrázok programu
Výber členov
obrázok programu
História konta
obrázok programu
Správa letov
obrázok programu
Členské poplatky
obrázok programu
Správa lietadiel
obrázok programu
Výber lietadiel
obrázok programu
Ceny za lietadlá
obrázok programu
Cena za hodinu
obrázok programu
Správa kont
obrázok programu
Výber správy kont
obrázok programu
Správa bezmotorových letov
obrázok programu
Detail bezmotorového letu
obrázok programu
Správa bezmotorového letu – výber
obrázok programu
Správa motorového letu
obrázok programu
Správa motorového letu – výber
obrázok programu
Platby za let
obrázok programu
Správa PHM
obrázok programu
Detail čerpania
obrázok programu
Zoznam cien paliva
obrázok programu
Hlavná nádrž klubu
obrázok programu
Číselníky
obrázok programu
Štatistika – všeobecná
obrázok programu
Štatistika SNA – časť členstvo
obrázok programu
Štatistika SNA – časť letecká technika
obrázok programu
Štatistika SNA – časť lety 1.
obrázok programu
Štatistika SNA – časť lety 2.
obrázok programu