Registrácia

Ako sa registrovať?

Program vo verzii DEMO je možné získať po vyplnení a úspešnom odoslaní formulára. V prípade neúspechu kontaktujte technickú podporu.

Ročná registrácia

  • Ak ste registrovaným používateľom programu Správca aeroklubu a prajete si ročnú registráciu s jej výhodami (viď cenník), použite menu Program -> Vyžiadať registráciu.
  • Program vám oznámi výšku poplatku za licenciu a zobrazí sumu, ktorú je potrebné zaplatiť podľa údajov v zobrazenom formulári. Pre správnu registráciu programu je potrebné uviesť IČO vášho aeroklubu, ktoré bude variabilným symbolom platby a zároveň registračným číslom licencie.
  • Po zaplatení zašlite správu na e-mailovú adresu registracia(at)spravca-aeroklubu.sk s vašimi kontaktnými údajmi.
  • Po obdržaní platby budú na serveri správcu zriadené priečinky pre vaše zálohy a získate prístup k službe zálohovania na server správcu. Bude vám zaslaný platný licenčný súbor verzie REGI.

Plná registrácia

  • Ak ste sa rozhodli zakúpiť plnú a neobmedzenú licenciu k programu, zašlite platbu podľa údajov, ktoré nájdete v menu Program -> Kam a komu platiť.
  • Postup je totožný s krokmi 3-4 ročnej registrácie. Bude vám zaslaný platný licenčný súbor verzie FULL.

Registrované na:

 

Overenie formuláru