Cena

Sme platcami DPH.

Bezplatne – na základe registrácie
Licencia DEMO.

Klady verzie DEMO:

 • spracováva všetky dáta, ktoré vložíte, upravíte alebo vymažete,
 • vytvára zálohy na lokálny disk,
 • umožňuje export dát do súboru formátu .html, vytvára štatistiky pre SNA (protokol – Hlásenie aeroklubu za rok).

Zápory verzie DEMO:

 • neposkytuje zálohy a ukladanie súborov na server správcu,
 • neposkytuje exporty do formátov .csv a .xml,
 • neposkytuje vlastné štatistické výstupy z databázy,
 • neposkytuje počasie a linky.

0,41 Euro/deň bez DPH
Denná (REGI) licencia. Cena je buď 150 Euro/rok, alebo zostatok dní do konca roka v Eurách.

Klady verzie REGI:

 • spracováva všetky dáta ako vo verzii DEMO,
 • vytvára exporty do súborov formátu .html, .csv a .xml,
 • poskytuje vlastné štatistické výstupy z databázy,
 • poskytuje spoplatnené služby zálohovania na server správcu a ako vo verzii DEMO aj služby lokálneho zálohovania.

Zápory verzie REGI:

 • neposkytuje počasie a linky.


1500 Euro – plný prístup k systému bez DPH
Neobmedzená (FULL) licencia.

Klady verzie FULL:

 • spracováva všetky dáta ako v predošlých verziách,
 • poskytuje všetky služby programu,
 • poskytuje bezplatné služby zálohovania na server správcu,
 • poskytuje bezplatné služby vlastných štatistík.

Ceny za ostatné služby projektu

 • bezplatne – e-mailová komunikácia,
 • bezplatne – telefonické poradenstvo (09:00 – 15:00),
 • 5 Euro/telefonát – telefonické poradenstvo mimo určené hodiny,
 • 1 Euro/záloha – zálohovanie na server správcu,
 • 15 Euro/hodina – individuálne školenie v Aeroklube Prievidza,
 • 15 Euro/hodina + náklady školiteľa – individuálne školenie u zákazníka.

  Informácia ku školeniam: Predpokladaná doba školenia je minimálne 3 hodiny.

 

Autor týmto výslovne udeľuje súhlas na vyhotovenie jednej kópie softvéru na účel školenia. Účastník školenia by si mal priniesť notebook alebo iné zariadenie, na ktorom sa bude priamo učiť, ako pracovať so softvérom. Účastník školenia súhlasí s tým, že kópiu softvéru odstráni z počítača na konci školenia.

Akékoľvek otázky k projektu klaďte na technickú podporu.